Damekomite

Sissel Hagen leder damer@gfgk.no 97733639
Anita Helgesen   anita@isoalsjon.no 99488266
Line Dahlberg   line.dahlberg@so-hf.no 93881601
Vivan Slommerud   vivangs@gmail.com 95734156