Iver K. Ødegard slutter 1 Oktober

Iver slutter 1 Oktober

Iver K. Ødegaard har fungert som pro hos oss de 2 siste årene. Iver slutter i sin stilling hos oss 1 Oktober. All trening frem til dette går som vanlig og eventuelle gjenstående klippekort etter 1 Oktober vil kunne benyttes når ny trener er på plass. Vi kommer innen kort tid med en stillingsannonse hvor vi søker etter Ivers arvtager som er kombinasjon av golfinstruktør hos oss + trener for golflinjen på Wang Toppidrett. Vi vil informere mer når ny person er på plass.

Iver har gjort en flott jobb de årene han har vært her, og han vil fortsatt bli boende i Fredrikstad og være å se på anlegget som vanlig medlem. Vi ønsker Iver lykke til videre!