IPM – Integrert Plantevern

I en serie infoartikler har vi lest til å gi dere et lite innblikk i drift av golfbane sett fra greenkeepernes ståsted, både faglig, teoretisk og praktisk.

Først ut er litt informasjon fra vår Head Greenkeeper Agne Strøm om plantevern og sprøyting.

IPM – du har muligens hørt om det?

På Norsk: Integrert Plantevern, den engelske originale uttalelsen er Integrated Pest Management. Definisjon er alle metoder for forebygging og bekjempelse av sykdommer, ugress og skadedyr med så begrenset bruk av plantevernmidler både økonomisk og miljømessig som mulig. Som betyr at man kun bruker plantevernmidler når alle andre metoder er utprøvd. På Gamle Fredrikstad har vi etterlevd disse reglene i alle år og vært ekstremt opptatt av å ikke sprøyte unødvendig. Vi har sprøytet rough og deler av FW 2 ganger på de årene vi har vært i drift mot kløver, spesielt i rough ødelegger kløver spilleopplevelsen, i tillegg finns det dårlige med mekaniske muligheter for å bli kvitt kløver.

Det tok 5 år før vi brukte soppmiddel på greener, de siste årene har de blitt sprøytet en gang inn mot vinteren med ett systemisk middel som heter Delaro. Totalt bruker vi 1,5 liter totalt så ikke store mengder. I vinter har vi i tillegg sprøytet en gang med ett kontaktvirkende middel som heter Medallion. Totalt har vi brukt 3 liter.

Hvorfor så restriktive med dette?

Det er det flere grunner for, resistens er en ting. Planter virker som kroppen vår. Tar du for mye penicillin blir også du resistent, og penicillin virker ikke når du virkelig har brukt for det. Det andre er at hele banen vår har avrenning til Oldenborgbekken og videre ut i Gandsrødbukta med de følger det måte ha. Vi har hatt Mattilsynet på besøk i år, det første de spør om er IPM. Nå gikk den kontrollen/besøket greit for vår del, men golfbaner er stadig i lupen til kontrollørene fra Mattilsynet. En grønn tråd er noe hele driftsselskapet jobber med, og det kommer sterkere og sterkere i årene fremover. Vi ønsker å være i front, selv om både endringer i klima/vær og større spilletrykk gir oss utfordringer. Så neste gang du ser oss lufte områder på banen vår, eller kjøre ut noe av de nærmere 1.000 tonn med sand vi bruker hvert år så vet du. Eller når vi gjødsler med naturlig fremstilt gjødsel på FW våre i stedet for kunstgjødsel så har du nå fått svaret. Så får vi heller leve med at det lukter litt godt ett par dager. Været og de utfordringer som det medfølger og hva det betyr av utfordringer i forhold til IPM tenkte jeg å skrive litt mer om neste gang.

Mvh Agne

Agnar Kvalbein – Integrert Plantevern

Link til Norsk Naturgjødsel https://naturgjodsel.no/