Innmelding GFGK

[contact-form to=”ch@aktivitetsbyen.no, regnskap@gfgk.no” subject=”Innmelding i Gamle Fredrikstad Golfklubb”][contact-field label=”Navn” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Jeg ønsker å melde meg inn i følgende kategori” type=”radio” required=”1″ options=”Opptil 6 år,7 – 12 år,13 – 19 år,Senior,Ektefelle/Samboer,Prøvemedlem,VTG Medlemskap,Student,Korthullsmedlemsskap”][contact-field label=”Adresse” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Postnr. / Poststed” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Født (dd.mm.yyyy)” type=”text” required=”1″][contact-field label=”E-post” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Telefon” type=”text” required=”1″][contact-field label=”HCP” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Hjemmeklubb” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Er du samtidig medlem av annen golfklubb?” type=”radio” required=”1″ options=”JA,NEI”][contact-field label=”Hvis JA, hvilken klubb?” type=”text”][contact-field label=”Hvilken klubb skal være hjemmeklubb(bestille golfkortet)?” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Mottar noen annen person i husstanden bladet Norsk Golf?” type=”radio” required=”1″ options=”JA,NEI”][contact-field label=”Tidligere klubbs navn” type=”text”][contact-field label=”Har du gjort opp økonomiske forpliktelser hos tidligere klubb(er)?” type=”radio” options=”Ja,Nei”][contact-field label=”Jeg ønsker kontingent på avtalegiro ( Avtalegiro for prøvemedlemmer og VTG medlemmer løper til Desember)” type=”checkbox”][contact-field label=”Ja, jeg er klar over at i henhold til klubbens lovverk må det sendes skriftlig oppsigelse av medlemskapet for kommende år innen 31.12. inneværende år. Du blir automatisk flyttet til hovedmedlem for neste sesong hvis du ikke har informert klubben om annet.” type=”checkbox” required=”1″][contact-field label=”Evt. beskjed ifm innmeldingen” type=”textarea”][/contact-form]