Ekstraordinært årsmøte gjennomført

Arkivert i GFGK på 24. november 2017

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 11 Desember på klubbhuset. 35 stemmeberettigede var tilstede. Kontingent for 2018 ble vedtatt enstemmig.Det ble ingen prisendring i klubbens kontigenter, men nytt for 2018 er korthullsmedlemskap som erstatter det passive medlemskapet.

Prisen på korthullsmedlemskap er 1950,-

Korthullkontingent:

  • Gir nasjonal spillerett med medlemskap i NGF + Bladet norsk golf tilsendt i posten
  • Ubegrenset spill på korthullsbanen

Det gis ingen medlemsfordeler utover det overnevnte.

Tags: , ,