Innkalling til årsmøte i GFGK den 6. feb

Det vil bli avholdt årsmøte i Gamle Fredrikstad Golfklubb, mandag 6. Februar 2017 kl 19:00 på klubbhuset.

Forslag som skal behandles på årsmøte skal sendes inn senest 2 uker før avholdelse. Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside senest 1 uke før avholdelse.

Endringer i styret
Styreleder har trukket seg fra sitt verv og nestleder Oddrun Skår har påtatt seg vervet som styreleder frem til årsmøtet. Vara Lars Andreas Ek har blitt styremedlem siden styret manglet en person. Andre vara i styret Christine Lien har også trukket seg fra sitt verv.

Endringer i valgkomiteen
Leder Bernt Kristian Berntsen, Trond Karlsen og Vera Engum som utgjorde valgkomiteen har nå meldt seg ut og trukket seg fra sine verv. Styret har derfor kontaktet Østfold Idrettskrets, vært i dialog med kontrollutvalget og kommet frem til at to representanter fra tidligere valgkomite kan tre inn som gjeldene valgkomite. Ny valgkomite er Børre Hagen og Ingar Knudsen.

Det er fritt for medlemmene å komme med forslag til styremedlemmer, i forkant kan da Børre Hagen eller Ingar Knudsen kontaktes. Alternativt kan det fremmes benkeforslag ved årsmøtet.

 

Vel møtt til årsmøte 2017

Styret i Gamle Fredrikstad Golfklubb