Informasjon til medlemmer – Organisert trening for barn og unge – Korthullsbanen

Vår juniorgruppe vil i tråd med retningslinjene fra FHI benytte seg av korthullsbanen til organisert trening i grupper med maksimalt 10 personer fra samme kommune.

Den organiserte treningen vil foregå på Tirsdager og Torsdager 16:00 – 18:00 og vil da være organisert av Marcus som er hovedtrener.

Korthullsbanen er pt ikke åpen for spill for andre. Verken medlemmer eller gjester.

Idrett og fritidsaktiviteter

  • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
  • Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.