Informasjon om arbeidsgruppe strategiutvalg

På årsmøtet i Juni ble det vedtatt at det skulle oppnevnes et utvalg med følgende mandat « Det opprettes et strategiutvalg bestående av representanter fra alle tre partene ( GFGK,BB og FG). Hensikten er å sikre økonomisk forsvarlig drift av golfanlegg og på best mulig måte ivareta medlemmenes rettigheter inn i fremtiden»

 

Den 31.01.2017 hadde klubben 577 medlemmer. Den 31.01.2021 hadde vi 1 043 medlemmer. Vi var på det meste 1 215 medlemmer høsten 2020, og vi er i dag 1 314 medlemmer! Og det spilles over 30 000 runder på banen i året!

 

GFGK har derfor kommet opp på et nivå hva gjelder medlemmer som gjør at organisasjonsmodellen må gjennomgås på nytt.

Driftsmodellen som ble fastsatt i 2017 er nå moden for å revideres for å få en mest mulig bærekraftig økonomi og sikre anlegget for fremtidig drift.

 

Deltagere i gruppen er Alf-Petter Halvorsen, Wiggo Karlsrud, Sondre Klemsdal, Hallfrid Os, Joh Gulichsen, Christine Lien, Torgeir Røinås Pedersen, Bjørn Mørck, Bente Skarsgård, Christoffer Halvorsrød og Oddrun Skår.

 

Gruppen vil starte sitt arbeid i den kommende perioden, og vi skal sørge for å holde dere oppdatert på utviklingen.

 

Ved spørsmål kan du kontakt styreleder Oddrun Skaar – styreleder@gfgk.no