Informasjon fra årsmøte

 

Kjære golfvenner 11

På årsmøtet 1. mars 2016 takket jeg for meg. Da jeg startet som leder i fjor, så jeg for meg en treårs lederperiode til Rammeavtalens periode var avsluttet. Dessverre ble styreåret på ingen måte slik jeg hadde tenkt meg. Ser det likevel som at jeg har gjort «plikttjenesten» min.

Jeg la på møtet likevel vekt på klubbens positive utvikling og ikke minst på alle verdiene som er lagt ned i baneanlegget.

 

ÅrsmøteJeg viste oppstillingen til høyre til årsmøtet som en illustrasjon på alle positive bidrag som er gitt. Ikke minst fra Bøckmann.

Nå er det slik at det ikke vil bli gitt mer økonomisk driftsstøtte fra Bøckmann og da må klubben driftsmessig stå på egne ben.

Årsmøtet ble gjennomført i verdige former og det ble gjort gode vedtak. Ikke minst vedtok møtet en ny samarbeidsavtale mellom GFGK og GFGK Drift AS. GFGK Drift AS er eid av Bøckmann Eiendom og består at det område greenkeeperne har håndtert, samt pro. Selv om Drift AS skal levere tjenester til klubben, er det likevel to parter som er 100 % gjensidig avhengig av hverandre. Det er derfor opprettet et samarbeidsutvalg som skal koordinere mellom selskapene.

Vi har også en ny organisasjonsmodell der sportssjefen får en sentral plass i å videreutvikle klubbens sportslige satsningsområder. I tillegg til de øvrige komiteene har vi fått på plass en ny «Markeds- og rekrutteringskomite» som skal støtte styret og sportssjefen. Viktig!

Årsmøtet har likevel en uoppgjort sak: Klubben står foreløpig uten styreleder og en kvinnelig vararepresentant. Både valgkomiteen og styret har jobbet iherdig med saken i flere uker, men har ikke lykkes. Det ble derfor besluttet å innkalle til et såkalt «Fortsettende årsmøte» før Påske for å gjøre valg. Forutsetningen for årsmøtet er at det finnes kandidater til vervene og særlig til leder. NIF’s regler er slik at om klubben ikke får noen til å ta på seg ledervervet, kan klubben i verste fall miste medlemskap i NIF. Det er det ingen som ønsker. Reglene er også slik at avtroppende styreleder skal sitte til ny leder er valgt eller til avtroppende trekker seg. Jeg har sagt meg villig til å ta en koordinerende rolle frem til det «Fortsettende årsmøte», men da må andre overta.

Styret og valgkomiteen sliter tungt og vi ber nå om medlemmenes støtte til å finne en kandidat som kan lede styret i dette året. Mye er lagt på plass for en fremtidsrettet utvikling og årsmøtets syn er at forholdene er lagt godt til rette til en mer fokusert og effektiv utvikling av klubben.

Vi ber om aktuelle kandidater ta kontakt med undertegnede eller leder av valgkomiteen Vera Engum eller nestleder Oddrun Skår.

Med ønske om en god helg og et godt golfår, bare det slutter å snø!

Gamle Fredrikstad 5.3.2016

Bernt Kristian Berntsen