Golf og Lek 4-7 År starter opp

Arkivert i GFGK på 15. august 2018

Golf og lek starter opp med trening Torsdag 16 August. Tidspunkt er endret fra start kl 17.00 til 17.30.

Alle er velkommen til å trene og det er en lav terskel for å komme og være med å prøve.. Køller kan lånes.

Se vedlagte program for høstsesongen

Barn og golf høsten 2018