Booking

Bookingvilkår

  • Starttid bookes i golfbox. Medlemmer og medlemsgjest kan bookes inn 14 dager i forkant. Gjester kan booke inn 10 dager i forkant.
  • Bekreftelse av starttid skal gjøres senest 10 minutter før tiden, og kan gjøres ved app eller i resepsjonen.
  • I perioden 1 April – 1 November må greenfee forhåndsbetales i golfbox. Ved avbestilling senest 48 timer før spill refunderes beløpet. Avbestilling etter dette refunderes ikke (Kan benyttes av annen person)
  • Startintervall 8 minutter
  • I travle perioder, kan 1 og  2-baller vil bli flettet sammen for bedre utnyttelse av starttid tilgjengelighet. Grupper vil bli slått sammen og den tidligere starttid vil bli flyttet (maks 30 min) til den senere starttid. Alle spillerne vil bli kontaktet via Golfbox med hensyn til endringen.