GFGK Styreleder – Nytt medlem i Norges Golfforbund

Gamle Fredrikstad Golfklubbs styreleder, Oddrun Skår, ble på Golftinget den 10.november i år valgt inn som medlem i styret i Norges Golfforbund.

Oddrun vil fortsatt inneha vervet som styreleder i GFGK, og vil fortsatt jobbe for klubben i hennes hjerte med uforminsket styrke. Hun gleder seg også over muligheten til å være med å utvikle norsk golf, og takker for tilliten hun har fått, både lokalt og nasjonalt.

Vi gratulerer Oddrun, og ønsker henne lykke til med nye spennende oppgaver.