GFGK – Klubbprosjekt «Kjøp en krakk»

18 hull – 18 krakker.

Som man ser på mange andre golfbaner, har du nå muligheten til å kjøpe din «personlige» krakk på GFGK.

Hver krakk settes opp på de respektive tee-steder, og får eget skilt med navn(ene) på bidragsyteren.

Kjøp er åpent for både privatpersoner og firmaer.

Man må selv besørge beising av krakken, og riktig farge/beis kan hentes hos Banekællene under Driving Rangen.

Kostnad for kjøp av krakk er kr. 2.100,-,

Interesserte bes sende mail med ønsket hullnummer til styret@gfgk.no, eller kontakt Petter Gulichsen på mob.tlf. 478 35769.

Kjøp en krakk da vel!