Fortsettende årsmøte 17/3

Det kalles inn til fortsettende årsmøte torsdag 17/3 kl. 1800 på Klubbhuset. 11

Agenda:

  1. Ny lovnorm
  • Styrets innstiller på at NIF’s nye lovnorm vedtas og implementeres i klubben umiddelbart
  1. Valg av styreleder
  • Valgkomiteene innstiller på valg av Kai S. Borup som styreleder
  1. Valg av varamedlem til styret
  • Valgkomiteene innstiller på valg av Christine Lien som varamedlem

Velkommen!