FCG samarbeid 2015

 

FCG samarbeidet i 2015 består av klubbene Miklagard GK, Losby GK, Hauger GK og Gamle Fredrikstad GK.

 

Prisene for greenfee mellom klubbene for sesongen ses i matrisen under:

 

Prismatrise FCG 2015
  Miklagard Losby Hauger G. Fredrikstad
Miklagard   150 275 275
Losby 150   275 275
Hauger 275 275   275
G. Fredrikstad 275 275 275  

 

 

fcgSamarbeidet gjelder for spill alle dager unntatt i Primetime fra kl. 09:00 til 12:00 helg/helligdager.