Er du avhengig av bil når du skal spille turneringer arrangert av Norges Golfforbund?

Bli vurdert i forhold til dette på Fornebu Indoor Golf Center lørdag 14.mars!

Dersom du ønsker å benytte bil i NGFs forbundsturneringer sesongen 2020, eller bli klassifisert som funksjonshemmet golfspiller, er tiden inne for å gjøre noe med det. Klassifisering gjøres kun på noen få forhåndsbestemte tider og steder i løpet av sesongen og neste mulighet er på Fornebu Indoor Golf Center lørdag 14. mai (fra kl 12.00).
Klassifisering er gratis, men man må selv dekke evt. reisekostnader.

Påmelding til NGF på e-post paragolf@golfforbundet.no.

Her kan du lese mer om klassifisering.

NB: Ved vanlig klubbturneringer i regi av Gamle Fredrikstad Golfklubb er legeerklæring nok til å få kjøre bil.