Endringer i våre betalingsrutiner – Viktig informasjon

Fra og med 1.1.2017 har vi satt bort fakturering av kontingenten og det er derfor viktig at samtlige medlemmer merker seg følgende.

• At faktura for 2017 kommer i førsten av mars
• At avtalegiro kommer noen dager senere
• At avtalegiro nå løper med kun 6 måneders forfall; mars og månedlig t.o.m.august
o Eksempel; Blir du medlem i juni, løper avtalegiro i 6 mnd til og med november.
• At forfall på alle fakturaer blir 14 dager
• At klubben har ny bankkonto på all fakturering fra 2017
• Restbeløp å betale for 2016 og ev.tidligere skal gå til tidligere bankkonto
• At spilleretten stenges for de som ikke har betalt til forfall
• At du kun kan betale via bank. Vi har ingen ansatte og ingen kasse. Vær ute i god tid med betalingen og ta med bankkvittering hvis du nettopp har betalt.

Benytt februar til å betale eventuell gammel gjeld til klubben. Ring 91871203 hvis du er i tvil om hvorvidt du er ajour.

Vær så snill og gå inn i golfboks og sjekk i din profil om e-postadresse, post adresse, tlf. etc. er korrekt. Faktura kommer via e-post, purringer sendes via vanlig postgang. Hver enkelt av oss har selv ansvar for at vi mottar beskjeder, fakturaer etc..

Vel møtt på banen og med ønske om en fantastisk sesong med mye moro på Østsiden.

/Styret