Dokumenter til årsmøte

Arkivert i GFGK på 25. februar 2018

Velkommen til årsmøte 5. Mars 2018.

Innkalling : https://gfgk.no/6279-2/

Årsberetning – inneholder alle sakene til årsmøte: Årsberetning 2017

Noter til regnskapet 2017 (vedlegg til pkt. 1 ovenfor): Noter til regnskapet 2017

Revisors beretning : Revisors beretning.jpg

Mvh Styret GFGK

Tags: