De skjerpede smittevern-tiltakene har betydning også i golfsammenheng

Nasjonale myndigheter, og i enda større grad en rekke kommuner, har gjort innstramminger i bestemmelsene knyttet til vår opptreden og bevegelsesfrihet.

Koronasmitten er nå i starten på den andre smittebølgen og viser rask og betydelig økning også i Norge. De innførte innstramminger må vi i golfen også slutte opp om.

Nasjonalt er det f.eks. anbefalt at:

  • alle i størst mulig grad skal holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker i de kommende ukene.
  • alle unødvendige innenlandsreiser frarådes.

Det betyr at der smittetrykket ikke er spesielt stort er vi tilbake til mye av den måten vi spilte golf på i vår. Vi bør først og fremst spille med personer i egen husholdning eller noen få personer vi omgås jevnlig. Vi bør først og fremst spille på egen hjemmebane og i hvert fall ikke reise langt og i samme bil med personer vi ikke er i samme husholdning med. Det bør ikke arrangeres turneringer og i hvert fall ikke med invitasjoner til spillere fra andre klubber/kommuner, shotgun start, premieutdelinger og felles bevertning.

Her kan dere lese mer om den oppdaterte smittevernveilederen for idretten.

Golf på Gamle Fredrikstad GK

  • Resepsjon er åpen, men kafe + felles/oppholdsområder er stengt. Vi ber alle respektere at vi ikke ønsker varig opphold i klubbhuset i denne perioden
  • Matter som benyttes desinfiseres av resepsjonen. Det er viktig at du leverer matten tilbake til resepsjonen, ikke tilbake til noen som skal ut på banen etter deg
  • Det er satt opp pleksiglass etc i resepsjonsområdet
  • Man frarådes å reise ut av sin kommune for å spille golf utendørs
  • Har man symptomer på covid-19, eller føler seg dårlig så skal man holde seg hjemme
  • Benytt KUN eget utstyr
  • Spill med de du kjenner – Dette er ikke tiden for å invitere spillere fra andre regioner
  • Vi minner om 1 meter avstand og at de generelle smittevernsrådene som gjelder ellers i samfunnet også gjelder på golfbanen