Budsjettprosess Gamle Fredrikstad Golfklubb 2016

Styret vedtok på styremøte 23.9 å starte budsjettprosessen 2016 så tidlig som mulig.

Følgende milepeler gjelder:

  • Administrasjon, pro og bane gir første prognose til styremøte 26.10.
  • Torsdag 5.11 kl 18.00 innkalles komiteledere og to medlemmer pr komite til første drøfting av prognosen.
  • Budsjettmøte er satt til mandag 23.11, der også komitemedlemmer og kontrollkomiteen vil bli innkalt.
  • Søndag 6.12 er satt til ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingent for 2016.
  • Endelig budsjettforslag fra styret vil bli vedtatt på styremøte i uke 51.

 

Styrets mål er å avvikle årsmøte på det tidligst praktisk mulige tidspunkt i 2016. Flaskehalsen her er egen regnskapsavslutning og regnskapsavslutning hos våre kreditorer.gfgk-flagg-rødt