Banen vår – Status

Sesongen er på hell, og her er litt informasjon knyttet til golfbanen som kan være nyttig og interessant for deg som medlem å lese.

Registrerte runder på hovedbanen

Pr 1 okt 2021 27 254
2020 30 196
2019 17 700
2018 14 500
2017 12 900

Greenene våre – Hvor står vi?

Siden anlegget ble bygd har vi vært kjent for greener med god kvalitet. Etter hvert som årene gikk fulgte resten av banen opp med installasjon av vanningsanlegg på fairway, bedre vekst m.mer og fra 2017 sesongen var banen oppe på målsetningen «Hovedbane med høy kvalitet». I 2020 startet utfordringene med greenene våre, og vi nådde et lavpunkt våren 2021 hvor svartalger sammen med dårlig vekstvilkår, tidlig åpning og voldsom trafikk på banen rett og slett gjorde at greenkvaliteten var fryktelig dårlig den første halvdelen av sesongen. Etter intens jobbing i mai og juni i år hvor vi bl. a vertikalskjærte og dresset 6 uker på rad, sammen med riktig næring, reetablering m. mer kunne vi utover i juli se at dette hjalp og vi kunne komme tilbake til god greenkvalitet igjen. Vi har fortsatt med mye mekanisk jobbing med greenene våre utover sensommer og høst, og vi er nå trygge på at vi har gjort en god nok jobb og går vel forberedt inn mot vinteren slik at greenene neste år skal være tilbake på den kvaliteten vi ønsker og skal ha. Det er også verdt å nevne at sperringstauene vi benyttet foran greenene i løpet av andre halvdel av sesongen har fungert, og vi ser markant forskjell på kvaliteten på foregreens. Dette er noe vi kommer til å fortsette å bruke permanent.

Green 4 – Baneåpning 2021                                    Green 4 – 8 oktober 2021

Regulering av fuktighet

Noe av nøkkelen til at vi føler oss tryggere er også at vi har blitt klokere på noen av utfordringene våre med greenene i løpet av året. Flere av greenene er bygd opp med forskjellig sanddybde (vekstmasse) Når man bygger en green etter «USGA» standard som er det vi i utgangspunktet skal ha så skal den bestå av

  • Drensrør i bunnen
  • 1 lag med grus på ca 10 cm
  • 1 lag med sand på ca 35 cm

Det er hos oss i hovedsak brukt riktig materialer, men det er utført litt annerledes enn hva man kanskje burde valgt, noen steder er sandlaget 20 cm, noen steder er det 60 cm siden alle våre onduleringer er bygd med sand i forskjellig tykkelse, derfor sliter vi med å holde riktig fuktighet i greenen. Vi begynte forsiktig med bruk av preparater for dette (Wetting agent / avspenninsgmiddel)  på green 10 for tre år siden, og så at det hjalp. I sommer har vi startet med å kjøre dette produktet fullt ut og vi ser at det hjelper enormt mye slik at alle områder på green får riktig fuktighet som igjen fører til bedre vekstvilkår, selv om det har en kostnad på 100.000,- pr sesong.

Forbedringer 2021

  • Dugnadskompaniet har kjørt på xx tonn med sand og rettet ut de fleste veier og stier, resterende tas våren 2022.
  • Grøften til venstre på hull 7 er lagt i rør, det blir fylt jord og sådd gress der før vinteren. Det har blitt etablert et lite vannspeil til venstre for greenen. Dette er også gjort med tanke på å forbedre drenering fra FW og greenområdet.
  • Ny tee på hull 10 har fått ny trapp, rensket fjell og reså område rundt tee.
  • Vi fyller i små hull på roughens høyre side av hull 10 fra ca 140 meter og opptil green
  • Nye teesteder bygd og tatt i bruk på hull 3, 8, 10 og 14. Hull 8 får trapp innen kort tid.
  • Jobbes med å lage matteutslag med kunstgress for bruk på våren på alle hull for både herre og dame. Ca halvparten er laget og det jobbes videre med å etablere resten gjennom vinteren.
  • Anskaffelse av fuktmålere i bakken på hull 6 og 17 for å konstant overvåke fuktighet og temperatur i green.

Vi vet at det trengs påfyll av bunkersand flere steder, og dette vil bli prioritert våren 2022.

Stenging av hovedbane Søndag 31 Oktober

Vi kommer til å ha siste spilledag på hovedbanen Søndag 31 Oktober, hvis det fortsatt er noe mildvær vil vi kunne ha korthullsbanen åpen i noen uker lenger. Vi kommer også i løpet av de nærmeste ukene til å lufte og dresse fairways med 30 tonn sand som foregående år. Dette gir gode vekstvilkår til FW som igjen fører til bedre vekst og spilleflater.

Vinter

Teestedene på hull 4,7,15 og 16 vil få en renovering i løpet av vinteren hvor målet er å lage større spilleflater slik at slitasjen ikke blir så voldsom på samme sted.USGA anbefaling er 25m2 tee pr 1.000 spilte runder på par 3. Dvs at hull 4 hos oss burde ha samlet tee størrelse på 750m2. Vi har 200m2 pr d.d. Dette er også med tanke på NM neste år, og valg av steder å utvide henger selvsagt sammen med at dette er teesteder der de aller fleste benytter «jernkøller» som skaper mer divots enn driver. Vi kommer også til å teste «vinterdekking» av greener med duk på treningsgreen og hull 8.

Korthullsbanen

Korthullbanen har i 2021 vært oppe på den kvaliteten vi ønsker at den skal være. Den fungerer som treningsbane, PP bane og en bane for de som ikke ønsker å benytte 18 hullsbanen i like stor grad. Vi har ikke målinger for spill på denne banen, men vi ser at aktiviteten er høy og det gleder oss. Vi tror at korthullsbanen kan bli en nøkkel for oss i fremtiden og har noen spennende tanker.

2022

Vi har gjort mange forbedringer og endringer på banen siden den ble bygd. Noen nødvendige, noen estetiske, men de fleste med bakgrunn i å lage spilleopplevelsen bedre og enklere for gjennomsnittsgolferen. Neste år skal vi være vert for NM i August, noe som også gir oss en god mulighet til å bruke all energi på vedlikehold og utseende gjennom sesongen uten omgjøringer så vi kan presentere en bane med høy kvalitet som ser bra ut. Vi kommer også under 2022 sesongen til å la Johan Behnestam (Golfbanearkitekt Benestam Golf Design) jobbe sammen med oss for å utvikle en forankret plan for klippelinjer, spillelinjer og enkle estetiske forbedringer på sikt. Dette inkluderer range og 9 hullsbanen. Når det gjelder sesongstart 2022 så er det slik at med det trykket og antall runder vi er oppe i pt er vi avhengig av å være mer restriktiv og smartere med spill tidlig i sesongen, men med vår beliggenhet vil vi fortsatt være en av de banene som åpner først. Matteutslag, tydelige sperringer m.mer er også andre faktorer som vi vil være bedre forberedt på ved sesongstart i 2022.

Oppsummert – Vi skal tilbake til vår standard i 2022!