Banen, range og anlegg stenges fra Lørdag 14 Mars

Etter dialog med Norges Golfforbund stenges golfanlegget med umiddelbar virkning. Dette gjelder range, hovedbane og korthullsbane.

Alle starttider til og med 26 Mars fjernes.

NGF anbefaler alle klubber å stoppe all idrettslig aktivitet

Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.

Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Sakset fra NIF

Helsetilsynets vedtak om forbud mot/stenging av idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs har hjemmel i smittevernsloven. Overtredelser av vedtaket vil kunne straffeforfølges.

Ved spørsmål kan daglig leder i driftsselskapet Christoffer Halvorsrød nås på ch@aktivitetsbyen.no // Tlf 41431588