Banen er reslopet – Nye slopetabeller oppdatert

Slopesystemet har bidratt til at norske spilleres handicap har blitt slik at man på de forskjellige banene får et spillehandicap (mottatte slag) som stemmer bra med golferens spillestyrke og den aktuelle banens vanskelighetsgrad.

De fleste av golfbanene i Norge er slopet. Ved årsskiftet 2018/2019 var 168 baner slopet. USGAs bestemmelser for sloperating innebærer at alle baner rerates hvert tredje år frem til og med det niende året. Deretter rerates banen hvert tiende år. For at en en bane skal kunne bli slopet må de tilfredsstille minimumskrav til bane for sloperating. Det er mange faktorer som påvirker banens vanskelighetsgrad, og derigjennom banens slope- og baneverdi. Den mest fremtredende faktoren er hullenes lengde.

Her kan du finne nye tabeller – Disse er også lagt inn i golfbox

Gamle_Fredrikstad_GK_Gyldig_t.o.m._2022_Men

Gamle_Fredrikstad_GK_Gyldig_t.o.m._2022_Women

Nytt av året er at handicapkategori 6 ( Hcp 36,1 – 54) er slopet på flg måte

For damer – tee 36

For herrer – Tee 41 og 36

Denne slopetabellen finner du her

HCP Kategori 6