Banekomiteen informerer

Flaggmatchen er overstått, og dermed den offisielle turneringssesongen.

Det igjen betyr at Agne og banemannskapet går i gang med høst – og vinter arbeide på banen.

Vi håper jo selvsagt at vi kan ha mange fine runder foran oss i ukene som kommer, og at vi får rett mange besøk av greenfee-spillere. Noe vi trenger i en slunken klubbkasse.

Men som sagt, det er et viktig stykke arbeid som gjenstår.

Greenene og fairwayen skal luftes, og det skal dresses både på greenene og fairwayen i tiden som kommer.

De fleste har fått med seg at vi er i gang med å legge ned fairwayvanning.

3600 meter rør og strømkabel, 65 vanningshoder med dekodere skal i bakken de neste 6 ukene. Det er Tommy og Andreas som står for denne jobben. Vær snill og ta hensyn til de, de jobber for at vi skal få fine baneforhold også i kommende tørkeperioder.

Det er også gravet en grøft opptil vårt borehull mellom hull 6 / 7, her skal det legges en trefase strømkabel, som skal sikre oss vann ned til dammen ved hull 16, som et vannreservoaret vårt.

Vi takker Bøckmann-familien for at de sponser dette viktige tiltaket, til glede for alle oss alle.

Banekomiteen har under sesongen fått en del tilbakemeldinger om at banen er for vanskelig å spille / oppnå god score for gjennomsnittsgolferen.

Vi har hatt kontakt med banearkitekt Johan Benestem, og blitt enig om å gjøre følgende tiltak for å gjøre banen noe enklere i første omgang.

Hull 16, vi vil grave dammen større ved å ta ut masse nedover langs veien, og ned til 47 / 43 – tee. En del av massen vil vi bruke til å gjøre nedslagsfeltet for hullet bredere ved å fylle igjen øvre den delen av vannet. Dette vil gjøre hullet mer lettspilt, og vi kan øke kapasiteten i vannreservoaret.

Hull 2 / 17, bekken som deler fairwayen legges i rør, og dekkes med masse fra hull 16. Dette medfører at vi kan dreie fairwayen litt vekk fra den direkte vannlinjen på høyre side, noe som vil gjøre hullet lettere å spille.

Hull 2, vi gjør nedslagsfeltet for innspill til green større, ved å fylle igjen den øvre delen av vannet på venstre side.

Hull 2 / 15, våtområde mellom hull 2 / 15, Bekken legges i rør, og dekkes til med masse, tilsåes for å etablere vanlig rough.

Hull 4, her vil vi fylle opp den nedre delen av vannhinderet, og bygge opp fairwayen slik at kan etablere rough som kan bremse ballen ned før vannhinder. Ved dette tiltaket får vi en større inngang til greenen, samtidig som vi vi tar massen fra venstre side av inngangen.

Dette arbeid skal gjennomføres av Agne og Ole i løpet av høsten / vinteren.

 

Det skal i tillegg utarbeides en klippeplan for banen, hull for hull, etter anvisning

fra banearkitekt.

 

Vi håper at disse tiltak, kommer oss alle til gode, og ha en fortsatt fin høst.

Vh

BanekomiteenIMG_3046