Avslutning seniorgolfen – Onsdag 4 Oktober

 Onsdag, 4. oktober vil vi etter seniorgolfrunden avslutte den «offesielle» seniorgolfen med hyggelig sammenkomst på klubbhuset fra ca. kl.15.00.

Du er hjertelig velkommen til å stille opp her selv om du ikke har deltatt på dagens runde – eller kanskje av forskjellige årsaker ikke har hatt anledning til å stille opp så ofte i år.

Målet vårt er å hygge oss sammen både på golfbanen og i andre sosiale sammenhenger og å skape et miljø hvor trivsel er viktigere enn resultater (!)

På denne avslutningen vil vi ha en kort oppsummering av året som har gått. Litt tankespinn om hvordan vi kan få det enda bedre til neste år – og ikke minst:

Vi skal spise Pizza! ( NB! opptjente dugnadspenger vil bli brukt til å subsidiere pizza)

Under ser vi noen av dugnadsgjengen som stiller opp for fotografen og noen som hygger seg på verandaen etter endt golfrunde.

 

Av hensyn til bespisning ber vi om påmelding senest tirsdag, 3. oktober til Harry O. Holmen

holaholm@online.no   mobiltlf. 91618863

Vi håper at mange vil delta 4. oktober!

For seniorgruppa: Harry Olaf Holmen – Aage Pedersen – Hanna M. Yttervik – Vivian Sandmæl –

Jan Roar Larsen og Johnny Olsen