Årsmøtet vedtok kontingenten for 2015

Arkivert i GFGK på 8. desember 2014

Gamle Fredrikstad GK gjennom førte et raskt årsmøte søndag 7. desember med 20 stemmeberettigete tilstede. Kontingenten blir uendret for 2015 og dette ble enstemmig vedtatt.