Årsmøte i Gamle Fredrikstad GK

Klubbens tredje årsmøte ble avviklet på hotell City torsdag 5. mars 2015. Det var 47 stemmeberettigede medlemmer av i totalt 574 medlemmer i klubben.

Årsmøtet behandlet og vedtok saker i henhold til klubbens lover. Som ny leder valgte årsmøtet Bernt Kristian Berntsen (bilde) og som nestleder Joachim Heidenstrøm. Oddrun Skår og Aage Thor Sandmæl ble valgt som styremedlemmer og Stian Westlie som varamedlem. Styret er ikke fulltallig, men ny valgkomité og styret fikk fullmakt av årsmøtet å supplere med et styremedlem og et varamedlem.

GFGK startet opp i 2011 og med egen bane klar for spill i 2012, hadde klubben kun 200 medlemmer. Nå har klubben allerede 574 medlemmer, banen gror seg til og blir bare bedre og bedre med tiden. Klubben har blitt godt kjent i norsk golf og har allerede arrangert og skal arrangere en rekke store turneringer på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Etablering av klubben og banen har vært en stor investering som har vært en belastning for klubbens økonomi. Nytt av året er at det er inngått en avtale med Bøckmann Eiendom AS om at de overtar ansvaret for drift av banen i en 3 års periode. Dette gir klubben et kjærkomment pusterom til å kunne fokusere på å utvikle og drive klubben som idrettslag. Derfor har man også nå et budsjett som er planlagt med et lite overskudd for 2015.

På årsmøtet ble også klubbens nye sportslige plan, med mange spennende tiltak, presentert til stor begeistring fra de fremmøtte. Klubben skal nå ha fullt fokus på det sportslige og har noen «hårete» mål om å blant annet bli en av landets beste på juniorarbeid.

Gamle Fredrikstad Golfklubb har i dag også utnevnt sitt første æresmedlem Bjørn Brovold, 86 år (bilde med forrige formann Åge Sandmæl).

Bjørn begynte å spille golf på slutten av 80-tallet. Han har hatt verv i vår klubb, Onsøy golfklubb og i norsk senior golf. Han har også representert Norges golfforbund som spiller mange ganger, og hadde senest i januar i år oppgaver for NGF på en stor norsk turnering på Alcadeisa golfklubb i Spania.

Han har også sørget for at en hel familie er engasjert i golf, inkludert ett barnebarn som har spilt på golf på Europatouren og også har deltatt i The Open.

Vårt første æresmedlem er ustoppelig ute på banen vår. Om det er som starter eller med ryddesag, vår som høst. Med sin nysgjerrighet, sitt smittende humør og engasjement sprer han idrettsglede, og trekker med seg medhjelpere i alle aldre.

Det er en ære og i dag å utnevne Bjørn Brovold til Gamle Fredrikstad Golfklubbs første æresmedlem.bernt bjørn