Årsmøte GFGK – Saksdokumenter

Saksdokumenter til GFGK Årsmøte torsdag 5 mars kl. 1830 på Scandic Hotel City

https://gfgk.no/wp-content/uploads/2020/02/Dagsorden-og-saksdokumenter-til-årsmøte-i-Gamle-Fredrikstad-Golfklubb-5.-mars-20201-1.pdf

https://gfgk.no/wp-content/uploads/2020/02/Vedlegg-1-Klubbens-årsberetning-og-regnskap-20191.pdf

https://gfgk.no/wp-content/uploads/2020/02/Vedlegg-2-Klubbkontingent-for-2020-og-Klubbens-budsjett-for-2020.pdf