Åpent for booking av golfbiler fra Tirsdag 19 April

Fra Tirsdag 19 April er det åpent for booking av golfbiler. Som tidligere kan disse bookes via golfbox når du bestiller starttid.

Det er fortsatt tidlig på året og gresset er i en vekstfase, vi henstiller om at alle kjører forsiktig og ikke nærme greener og teesteder m.mer.

Vi vil i de første ukene prioritere de som har golfbilkort eller legeerklæring slik at disse får kommet seg ut å spille.

NB: Alle som trenger fornyet golfbilkort med legeerklæring kan få dette ved å henvende seg til resepsjonen.

Her er link til generell info om biler

https://gfgk.no/baner/golfbiler/