Årsmøte – Mandag 5 Mars

Velkommen til årsmøte

Det vil bli avholdt årsmøte i Gamle Fredrikstad Golfklubb, Mandag 5. Mars 2018 kl 18:30 på klubbhuset.

Forslag som skal behandles på årsmøte skal sendes inn senest 2 uker før avholdelse. Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside senest 1 uke før avholdelse.

Forslag kan sendes til styreleder@gfgk.no

Endringer i valgkomiteen
Ingar Knudsen, Børre Hagen og Lena Ekmann som utgjorde valgkomiteen har ila 2017 valgt å fratre fra sine verv. Styret har i siste del av 2017 satt en ny valgkomité bestående av Terje Willy Strand (leder), Steinar Småriseth og Hanna Yttervik.

Det er fritt for medlemmene å komme med forslag til styremedlemmer, i forkant kan da Terje Willy Strand kontaktes. Alternativt kan det fremmes benkeforslag ved årsmøtet.

 

Vel møtt til årsmøte!

Styret i Gamle Fredrikstad Golfklubb