Info fra banekomiteen

431491_481283075218055_784679400_nKlubben, Greenkeeper og banekomiteen har fått tilbakemeldinger fra medlemmer, så vel som gjestespillere basert på sine erfaringer etter spill på banen.

Vi takker for alle synspunkter, positive som negative, og vi kan forsikre alle om at deres synspunkter blir bøye vurdert av daglig leder, greenkeeper og banekomiteen.

Litt om utgangspunktet for vår kjære bane. Den er designet av Pål Midtvåge, med utgangspunkt i linksbanene fra golfens hjemland, Skottland. Derav de karakteristiske oinkene, som er til besvær for noen.

Vi er enig i at de for tiden representerer frustrasjon for de uheldige spillere som får ballen sin opp i disse.

Vi er kommet litt i ulage med ”pleie av disse ”. De skal ugress sprøytes flere ganger gjennom sesongen slik at det kun blir rødsvingel på disse. Rødsvingel har relativt kort gress, men med en lang blomsterstamme med sin røde blomst. Når vi får etablert dette så vil ballen være synlig og spillbar i roughen.

Vi vil forsere sprøytejobben, og å klippe ned / tynne ut de verste, slik at vi opprettholder fremdriften i spillet.

Men oinkene er en designet hindring,  istedenfor  faiwaybunkere og skal være en av kjennetegnene til banen.

 

Vi har også fått tilbakemeldinger på svært tørre fairways, og det med rette.

Våre fairways vil ble vår hovedutfordring  de kommende år. Jordsmonnet er av den karakter at den blir hard som betong i det øverste laget ved lengre tids tørke. Vi vil møte den utfordringen med å se på hele vanningssystemet og treffe tiltak. Videre må fairwayen må hulles og dresses hyppig gjennom sesongen, slik at vi får et luftigere øvre lag som gir gresset mulighet til å etablere seg, og derved holde mer på fuktigheten.

Men, la oss huske – vår bane er kun et år gammel, og er nærmest i mirakuløs god stand, med Norges beste greenområder.

 

Merking av banen, utplassering av søppelstativ og ballvaskere har også vært et tema.

Vi er i gang med å sette opp søppelstativ på hvert hull, det skal utplasseres 6 stk ballvaskere i denne omgang ( dersom noen ønsker å sponse noen, så vil vi ta imot disse med glede ).

Vi ser også på banemerking.

 

Vi er også 90 % ferdig med å sette opp målestener, arbeidet ferdigstilles i nærmeste fremtid. Likeledes jobbes det med tanken om en oppslagstavle ved hull 1, som angir flaggplassering på green. Her vurderes det ulike alternativ, men vi tar sikte på å innføre dette så raskt vi greier det. Tanken er å få dette på scorekortet.

 

En golfrunde skal gi sin utfordring, enten har man spilt så bra at men neste gang forsøker å bli enda bedre, eller man har spilt så dårlig at en må bevise ovenfor seg selv at en ikke er så dårlig. Golfen har sitt handicapsystem, som også gir en valget av spillested, 60, 57, 47 og 43.

På mange baner gis det råd og veiledning om hvilket utslagssted en skal benytte, men dessverre så føler noen det som et nederlag å spille fra 47, og få en god opplevelse.

 

Onsdagsklubben er  i ferd med å dresse og etterså fore greenene, og vil ble ferdig i løpet av August

 

Plassering av utslagsstener, vil vil følge NGF`s anbefaling, som også er bunnet opp til sloopen.

I påkommende tilfelle, som ved arbeid på teested vil de for fremtiden flyttes fremover.

 

Klipping av rough, vi vil klippe den ned, der det er behov og etter innspill. Vi vil også ugressprøyte slik at vi unngår en ” jungel ” og ikke får ytterlig straff.

Vi er også enig i at det er irriterende å miste en ball, men det er også en del av spillets gang.

 

Hull 13. Fra utslag 57 til så er det under 125 meter. Vi forventer at en spiller som slår ut fra 57 greier å slå 125 meter.

 

Hull 16. Klubben jobber med å se på dette hullet. Alternative løsninger vurderes.

 

Klubben takker for tilbakemeldinger, de er til stor nytte for oss, på samme måte håper vi at våre tilbakemeldinger gir inspirasjon til videre glede over banen.

 

Hilsen

Greenkeeper / Daglig Leder og Banekomiteen.